Värdegrund

Go Make A Day tror på ett långsiktigt hållbart omhändertagande av livsmedelsresurserna globalt.
Vi tror på en öppen och ärlig kunskapsbaserad dialog mellan producent och konsument.
Vi vill utgöra grunden i ett globalt nätverk för goda mänskor, den godaste maten och kommande generationers rätt till detsamma